Byggingen av et industrisamfunn

Tidlig på 1900-tallet gikk Løkken Verk gjennom store endringer. Gruva på Løkken Verk har en lang historie. Løkken Kopperverk var i drift i et par hundre år fra midten av 1600-tallet. Deretter fulgte en nedgangsperiode før det mot slutten av 1800-tallet ble interesse for svovelinnholdet i kisen. I 1904 kjøpte det nyetablerte Orkla Grube-Aktiebolag gruva og innledet industrialiseringen av Orkladalføret gjennom sin storsatsing.

  • BLF000004.jpg

Fotoutstillinga viser hvordan gruvebyen vokste og om bygging av industrianlegg på Løkken Verk og Thamshavn.