Faglig profil

Kari-Elin Bolme Løfaldli

  •  (Foto/Photo)

Stilling: Avdelingsleder Rindal skimuseum

Jeg er avdelingsleder for Rindal skimuseum. Det innebærer å ha det hele, overordna ansvaret for museets virksomhet. Min fagbakgrunn omfatter pedagogikk og mediekunnskap, markedsføring, ledelse og kunst-og kulturhistorie. 

Jeg har lang erfaring fra musealt arbeid, og som leder for utvikling av kunstprosjekter rundt om i Norge.

I tillegg til å være et dynamisk skimuseum, forvalter vi også en stor samling bygninger og gjenstander. Forvaltningen og formidlingen av disse og de historier de er en del av, er et stort og viktig ansvar. I tett samarbeid med Rindal kommune og MIST (Museene i Sør-Trøndelag) arbeider jeg for å bevare denne arven for fremtidens generasjoner.
 
Kulturarven tilknyttet ski og skiproduksjon og de håndverkstradisjoner som er en integrert del av denne viktige nasjonale kulturarven, er noe jeg brenner for. Som leder for Rindal skimuseum har jeg over lang tid hatt gleden av å få samarbeide tett med mange flotte mennesker som har bidratt til å forme denne industrien. Med utgangspunkt i Rindals stolte og lange skimakerhistorie, arbeider jeg for å utvikle Rindal skimuseum til et fylkesregionalt senter for den materielle og immaterielle arven etter skihistorien vår.

Følg gjerne meg og mine kolleger på våre digitale arenaer:
Velkommen til et spennende og lærerikt besøk i et av Norges flotteste museumsbygg!
Rindal skimuseum ble nominert til Statens Byggeskikkpris i 2015 og EMYA-prisen (European Museum of the Year Award) i 2017.