Gammeldags sommerdag

Vi arrangerer gammeldags sommerdag på Meldal bygdemuseum sammen med Meldal bygdemuseums venner.

19.-20. juni

Med kafè i Sølbergslåna, historisk omvisning.

7.-8. august

Vikingedag.

Starten på kulturuke i Øvre Orkland. Smed og tjurrubrenner deltar, salgsboder, loppesalg.