Lysmesse i Gammelgruva

Menighetene i Meldal og Løkken inviterer til Lysmesse i Gammelgruva i samarbeid med Orkla Industrimuseum. Konfirmanter fra Løkken og Meldal menigheter deltar i år på lysfesten før jul i de gamle gruvegangene på Løkken Verk.

  • Lysmesse i Gammelgruva (Foto/Photo)
    Orkla Industrimuseum

Søndag 4. desember kl. 19.00 inviterer menighetene i Meldal og Løkken til lysmesse i Gammelgruva. Neste års konfirmanter er med å setter stemning i førjulstida.

Arrangører er menighetene i Meldal og Løkken  i samarbeid med Orkla Industrimuseum. Sammen med konfirmantene er prest Jonas Dahlberg og diakon Magne Krogsgaard på gudstjenesten og lysfesten i de gamle gruvegangene.

Kollekt

Arrangementet er gratis og for alle.