Orkla hotell, 1916 - 2016

Det er i år 100 år siden Orkla hotell åpnet dørene. Likevel var representasjonsboligen til Orkla var et lukket hus. Dette var ikke et hus for gruvearbeiderne, men for ledelsen i Orkla og tilreisende.

  • Orkla hotell ble bygd i 1916 og utvendig ser det nesten like dan ut 100 år etter. (Foto/Photo)

Orkla hotell hadde fra starten en tredelt funksjon

  • hybler for ugifte, mannlige funksjonærer i sørenden
  • ​representasjonsbolig for ledelsen i midtre del
  • hotell for reisende i nord

og det var låste dører mellom de ulike delene.

Vi har samlet bilder fra blant annet Orklas arkiver og satt sammen en utstilling av hvordan det var og hvordan det er nå. 

Se fotoutstillingen på Informasjonssenteret.