Ledige stillinger

Orkla Industrimuseum er en del av Museene i Sør-Trøndelag as. Orkla Industrimuseum ivaretar industrielle, tekniske kulturminner i Orkdal og Meldal kommuner, videreutvikler disse til interessante attraksjoner samt formidler industri- og arbeiderhistorien på en informativ og spennende måte. Orkla Industrimuseum driver formidling i Gammelgruva, Steinparken, Thamshavnba­nen, Informasjonssenteret og Meldal bygdemuseum.

På omvisningsrunden i Gammelgruva stopper vi opp og forklarer om driftsmetoder i gruva gjennom 333 år med gruvedrift

Vi søker turistverter

Formidlingsavdelingen søker etter turistverter til sesongen 2017