Hopp til hovedinnhold

 /

En reise gjennom Orkladalen

I vogner fra 1908 kan du reise med Thamshavnbanen mellom Løkken Verk og Bårdshaug på Orkanger. Den gamle jernbanen snor seg gjennom et variert landskap. bratte utforkjøringer og krappe kurver , langs fiskeelva Orkla, gjennom skog og jordbruksområder til tett bebyggelse.

 /

Bygging og åpning

Thamshavnbanen ble bygd for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk til utskipningshavna på Orkanger. Alt fra starten ble det også person- og godstransport på Thamshavnbanen. Da banen ble åpnet av Kong Haakon 7 i 1908 var banen mellom Thamshavn og Svorkmo, men byggingen av banen mellom Svorkmo og Løkken Verk var allerede godt i gang og denne strekningen ble åpnet i 1910. 

Det var Christian Thams som la grunnlaget for industriell drift drift i gruvene på Løkken Verk og som grunnla Thamshavnbanen. Banen ble drevet av Chr.Salvesen & Chr. Thams' Communcations Aktieselskap, som var ett datterselskap til Orkla Grube Aktiebolag.

 /

Sabotasjeaksjoner

Før andre verdenskrig gikk nesten all produksjon av malm i gruvene på Løkken Verk til krigsindustrien i Tyskland. I 1940 ble Løkken Verk og distriktet rundt fort besatt av tyske tropper for å opprettholde produksjonen og eksporten. Den Norske eksilregjeringa i London og de allierte var bestemt på at eksporten måtte stoppes og satte inn sabotører for å stoppe togene på Thamshavnbanen. Aksjonene mot malmeksporten var de første som ble godkjent av den norske regjeringa og var prioritert som en av de viktigste for å bestemme utfallet av krigen. Gjennom en rekke aksjoner mellom 1942-1944 ble de fleste lokomotivene sprengt og man fikk redusert transporten til tider. 

 /

Etterkrigstid og gjenoppbygging

Etter andre verdenskrig var mye av infrastruktur og materiell nedslitt. Lokomotiver ble restaurert og tre nye lokomotiver ble bestilt. 

Utover 1950-tallet opplevde Thamshavnbanen nedgang i passasjertrafikken og gods som ble sendt med jernbane. Sammen med ønske om mulighet til å kjøre flere malmtog søkte selskapet om å slippe å opprettholde persontogene. Dette ble til slutt innvilget av stortinget og i 1963 gikk det siste ordinære persontoget på Thamshavnbanen. Togene fortsatte å frakte malm på banen fram til 1974 da driften i gruvene ble endret og transportbehovet ble redusert til 10 %. Banen ble aldri nedlagt men togene ble innstilt og i 1983 startet en ny æra i banens historie - museumstogene starter å gå.

 /

Museumsjernbane

10. juli 1983, på dagen 75 år etter åpninga av banen, gikk det første museumstoget. Fra starten gikk togene mellom Løkken Verk og Svorkmo stasjoner. Etter flere utvidelser går nå togene på verdens eldste vekselstrømsdrevne jernbane mellom Løkken Verk og Bårdshaug, en strekning på 22 kilometer.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1