Ta kontakt

Du treffer oss på telefon 72 49 91 00
Hvis du skal melde hendelser ved Thamshavnbanen eller skal til med arbeid i nærhet av jernbanetraseen og kjøretråden kan du ta kontakt med togleder på telefon 900 57 442

Besøksadresse for administrasjon og Informasjonssenteret

Torfinn Bjørnaas' plass 2, 7332 Løkken Verk

Postadresse:
Museene i Sør-Trøndelag AS
Avd. Orkla Industrimuseum
Postboks 6289 Torgarden
7489 Trondheim

Fakturaadresse: ELMA 993 595 675 (EHF faktura), eller faktura@mist.no

Vår felles epostadresse er post@oi.no

Hvis du vil sende epost direkte til en av våre ansatte finner du en oversikt over alle under ansatte