Orkla-arkivene

Arbeidet med å ordne og gjøre tilgjengelig Orkla Grube-Aktiebolags historiske arkiver er i gang.

Orkla Industrimuseum og Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA)
startet høsten 2016 et samarbeidsprosjekt med formål å ordne og gjøre tilgjengelig
arkivene etter Orkla Grube-Aktiebolag og datterselskaper. Prosjektet fikk 330 000 kr i støtte fra Arkivverket og 30 000 kr fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune det første året, og støtten fra disse ble fulgt opp også i 2018 og 2019. Samtidig har Orkla
Industrimuseum og IKA lagt ned en betydelig egeninnsats i prosjektet. Fram til årsskiftet 2019/20 har ca. 230 hyllemetre arkivmateriale blitt ordnet og registrert. Det er stort sett datterselskapet Salvesen & Thams sitt arkiv som det har blitt arbeidet med i denne perioden, og registreringene er gjort tilgjengelige på arkivportalen.no her. Tegningsarkivet til Salvesen & Thams er også under ordning og registreringene blir publisert her etterhvert som det blir ferdig.

  • Del av en "Afsikt og Relation ang. Löckens Werck" fra 2. juni 1703. (Foto/Photo)
    Del av en "Afsikt og Relation ang. Löckens Werck" fra 2. juni 1703.

Dette er bare starten, ettersom arkivene består av omkring 800 hyllemeter samt ca. 16 000 kart og tegninger. Mens de eldste arkivstykkene er fra kobberverkstiden på 1600-tallet, er det fra 1900-tallet de store mengdene med arkivmateriale finnes. Disse gir en grundig dokumentasjon av framveksten av Orkla-konsernet fra starten i 1904 med Christian Thams som gründer, til gruvenedleggelsen og omstillingen som skjedde mot slutten av århundret.

Bortsett fra tegningsarkivet har arkivmaterialet i dette prosjektet  blitt ordnet på IKA, og er tilgjengelige for innsyn i deres lokaler i Trondheim. For forespørsler som gjelder tegningsarkivet ta kontakt med Orkla Industrimuseum. Når Orkla Industrimuseum får bygd sitt nye museumsbygg som nå er under planlegging, er det meningen at alle arkivene skal flyttes dit og bli tilgjengelig for besøkende på Løkken Verk.