Hopp til hovedinnhold

Orkla-arkivene

Arbeidet med å ordne og gjøre tilgjengelig Orkla Grube-Aktiebolags historiske arkiver fortsetter.

Etter å ha fullført et tre-årig samarbeidsprosjekt med Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA) har vi siden 2021 fortsatt arbeidet med et nytt prosjekt med ordning og tilgjengeliggjøring av arkiver etter Orkla Grube-Aktiebolag. Det nye prosjektet har fått 300 000 kr i støtte fra Arkivverket og 50 000 kr fra Trøndelag Fylkeskommune både i 2021, 2022, og 2023. For 2023 har prosjektet også fått 120 000 fra Orkla Museumsfond og i tillegg vil Orkla Industrimuseum legge inn en egeninnsats/finansiering til en verdi av ca. 180 000 kr per år. I samarbeidsprosjektet med IKA ble ca. 200 hyllemeter arkivmateriale ordnet og gjort tilgjengelig. Ettersom arkivene tar mindre plass etter ordning utgjør dette nå 141 hyllemeter. Fram til nå er det stort sett datterselskapet Salvesen & Thams og de virksomhetene som ble administrert av dette selskapet det har blitt jobbet med. Registreringene som har blitt gjort er tilgjengelige på arkivportalen her. Tegningsarkivet til Salvesen & Thams er også under ordning og registreringene som blir gjort blir publisert  her.

  • Del av en "Afsikt og Relation ang. Löckens Werck" fra 2. juni 1703.

Det totale omfanget av arkivene etter Orkla Grube-Aktiebolag er beregnet til ca. 800 hyllemeter arkivermateriale, samt ca. 16 000 kart og tegninger. Mens de eldste arkivstykkene er fra kobberverkstiden på 1600-tallet, er det fra 1900-tallet de store mengdene med arkivmateriale finnes. Disse gir en grundig dokumentasjon av framveksten av Orkla-konsernet fra starten i 1904 med Christian Thams som gründer, til gruvenedleggelsen og omstillingen som skjedde mot slutten av århundret. 

Arkivmaterialet som ble ordnet i det forrige prosjektet er nå flyttet til nytt magasin på Løkken Verk. For forespørsler som gjelder arkivene, ta kontakt med Orkla Industrimuseum.  

Vi har også publisert en del digitaliserte dokumenter i Digitalarkivet. Der kan du finne interessante dokumenter både fra Kvikne og Løkken Kobberverk, samt tegninger fra Salvesen & Thams-arkivet.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1