Orkla-arkivene

Arbeidet med å ordne og gjøre tilgjengelig Orkla Grube-Aktiebolags historiske arkiver fortsetter.

Etter å ha fullført et tre-årig samarbeidsprosjekt med Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA) fortsetter arbeidet i 2021 med et nytt prosjekt med ordning og tilgjengeliggjøring av arkiver etter Orkla Grube-Aktiebolag. Det nye prosjektet har fått 300 000 kr i støtte fra Arkivverket og 50 000 kr fra Trøndelag Fylkeskommune, og Orkla Industrimuseum vil legge inn en egeninnsats/finansiering til en verdi av ca. 180 000 kr. I det forrige prosjektet ble ca. 200 hyllemeter arkivmateriale ordnet og gjort tilgjengelig. Ettersom arkivene tar mindre plass etter ordning utgjør dette nå 141 hyllemeter. Fram til nå er det stort sett datterselskapet Salvesen & Thams og de virksomhetene som ble administrert av dette selskapet som det har blitt jobbet med. Registreringene som ble gjort i det forrige prosjektet er tilgjengelige på arkivportalen.no her, mens registreringene i det nye prosjektet blir gjort tilgjengelige her. Tegningsarkivet til Salvesen & Thams er også under ordning og registreringene som blir gjort blir fortløpende publisert her.

  • Del av en "Afsikt og Relation ang. Löckens Werck" fra 2. juni 1703. (Foto/Photo)
    Del av en "Afsikt og Relation ang. Löckens Werck" fra 2. juni 1703.

Det totale omfanget av arkivene etter Orkla Grube-Aktiebolag er beregnet til ca. 800 hyllemeter arkivermateriale, samt ca. 16 000 kart og tegninger. Mens de eldste arkivstykkene er fra kobberverkstiden på 1600-tallet, er det fra 1900-tallet de store mengdene med arkivmateriale finnes. Disse gir en grundig dokumentasjon av framveksten av Orkla-konsernet fra starten i 1904 med Christian Thams som gründer, til gruvenedleggelsen og omstillingen som skjedde mot slutten av århundret. 

Arkivmaterialet som ble ordnet i det forrige prosjektet står nå i IKA sine lokaler i Trondheim og er tilgjengelige for innsyn der. For forespørsler som gjelder tegningsarkivet ta kontakt med Orkla Industrimuseum.  

Orkla Industrimuseum bygger nå nytt museumsbygg, og når dette er ferdigstilt er planen at alle arkivene skal flyttes dit og gjøres tilgjengelig for besøkende på Løkken Verk.