Forskning

Kurs - Minnesamling med video i Trøndelag

Innsamling, arkivering og bruk munnleg kjeldemateriale vert stadig viktigare, både for frivillige og profesjonelle som arbeider med historie og kulturhistorie. Dette dagskurset er ei innføring i alle praktiske og etisk/juridiske sider ved dette arbeidet. Alle interesserte deltakarar er også velkomne til å delta i prakktisk intervjuarbeid om kvelden og dagen etter. 

Les meir på http://krafttak.memoar.no/troendelag

Kurset er eit samarbeid mellom Memoar, Orkla Industrimuseum, Norsk etnologisk gransking, Folkeminnesamlinga og Landslaget for lokalhistorie