Hopp til hovedinnhold

Samlinger

Orkla Industrimuseums samlinger består av ca. 10 000 gjenstander, 45 000 foto og 22 bygninger hvorav 14 er fredet. I tillegg kommer Thamshavnbanen som er et fredet anlegg med 22 km skinnegang og kontaktledning. Gammelgruva drives også av museet slik at folk kan se og oppleve mer enn 300 år gamle gruveganger.

  • Jernbaneverkstedet på Thamshavn i 1931. Fotograf ukjent.

Inkludert i samlingene er mer enn 60 stk. jenbanemateriell der de aller fleste hører til Thamshavnbanen, mens noen har gått i gruva og på Fagerlibanen.

Museet jobber også med bevaring og tilgjengeliggjøring av arkivene etter Orkla Grube-Aktiebolag og datterselskaper, et omfattende arkiv på mer enn 800 hyllemeter og ca. 16 000 kart og tegninger.

Bevaring av kulturminnene er en stor utfordring for museet, noe som medfører at vi daglig må gjøre prioriteringer ut fra hva vi mener er viktigst. Hensikten med bevaringen er å ta vare på kunnskapen og opplevelsene kulturminnene gir, derfor er også forskning på og formidling av kulturminnene sentrale oppgaver for museet.

Museet jobber kontinuerlig med registrering av samlingene. Dette arbeidet tar tid, og må tilpasses andre oppgaver ved museet. På DigitaltMuseum kan du se på det vi så langt har registrert og publisert. 

Under har vi satt opp noen forhåndsdefinerte søk.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1