Hopp til hovedinnhold

Om Orkla Industrimuseum

Den 333 år lange bergverksdriften på Løkken Verk står i sentrum for hva vi formidler. Gjennom Gammelgruva, Steinparken, Thamshavnbanen og utstillingene på museet, prøver vi å vise den mangfoldige historien vi forvalter.

Museene i Sør-Trøndelag har 15 ansatte i avdeling Orkla Industrimuseum. I tillegg er det mange timeansatte, særlig i sommersesongen, som er ansatt som togpersonell og omvisere. 

  • Verktøy og gjenstander av jern blir fort angrepet av rust i Gammelgruva. Her er ei talje som er igjen etter drifta.
    Stine Aasløkk / Orkla Industrimuseum

Orkla Industrimuseum ivaretar industrielle tekniske kulturminner i Orkland kommune, videreutvikler disse til interessante attraksjoner, samt formidler industri- og arbeiderhistorien på en informativ og spennende måte.

Orkla Industrimuseum ble stiftet i 1986 under navnet Museene på Løkken, da ble Gammelgruva, Thamshavnbanen og Bergverksmuseet samlet under ett museum. I 1995 ble utstillingshallen for Thamshavnbanen åpnet som en ny enhet i museumsorganisasjonen. Museet skiftet navn i 1996 til Orkla Industrimuseum. I 1998 åpnet det sammenslåtte bergverksmuseet og utstillingshallen under samme tak som Informasjonssenteret. Orkla Industrimuseum var med å etablere Museene i Sør-Trøndelag as i 2008 og er nå en avdeling i Norges største museum.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1