Utstillinger

Vi åpner nye publikumslokaler i museumsbygget 25. juni 2022.

Museets faste utstillinger er under ombygging sommeren 2022 og vi kommer til å ha noen få temporære utstillinger åpne i sommer.

Vi ønsker velkommen til nye fastutstillinger våren 2023.