Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger ved Orkla Industrimuseum.

Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) er en av landets største kulturinstitusjoner, og består av 12 museer og 25 besøkssteder. Vi har museer innen kulturhistorie, industrihistorie, musikk, kunst, design og kystkultur. Vårt samfunnsoppdrag er å forvalte, formidle og legge til rette for forskning på vår felles historie og kulturarv. Organisasjonen har om lag 230 årsverk, og omsetter for ca 250 millioner kroner årlig.

Orkla Industrimuseum ivaretar industrielle tekniske kulturminner i Orkland kommune, mest kjent er Thamshavnbanen og Gammelgruva, og videreutvikler disse til interessante attraksjoner, samt formidler industri- og arbeiderhistorien på en informativ og spennende måte.

Rindal skimuseum ivaretar skimakertradisjonen som Rindal er kjent for, fra lokal håndverkstradisjon til industriproduksjon av ski. Museet arbeider også med skihistorie og de kulturhistoriske bygningene på museumstunet i Rindal.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1