Besøk fra skoler og barnehager på Orkla Industrimuseum

Vi har flere tilpassede opplegg for ulike alderstrinn ved Orkla Industrimuseum i tillegg til opplevelsesturer i våre anlegg.

Besøk Thamshavnbanen og Gammelgruva

og de andre besøksstedene våre. Vi har ulike tilbud for dere som vil på opplevelsestur til Orkla Industrimuseum. Vi kan lage ulike opplegg som passer inn i temaer i undervisningen eller rene opplevelsesturer i våre anlegg. 

Noen av oppleggene inngår i DKS og det kan søkes støtte til turene. 

​Barnehage- og grunnskoledager

Hver vår setter vi av egne dager for grunnskoler og barnehager. Da kan dere bli med på ett ferdigspikret opplegg tilpasset aldersgruppen. 

Dette opplegget passer best for de største ungene i barnhage og småskoletrinnet på barneskolen. 

Barnehagedagene holdes 3. og 4. juni og grunnskoledagene er 6. og 7. juni. Påmeldingsskjema og informasjon i lenker under. For nærmere informasjon kan dere ringe 72 49 91 00.

Ønsker dere tilbud om barnehage- og grunnskoledager kan dere melde dere på vårt nyhetsbrev.

Skoleklasser og elever har fri inngang i utstillingene på Informasjonssenteret i ordinær åpningstid. Vi hjelper dere med informasjon og bilder til skoleoppgaver. Ta gjerne kontakt på forhånd for å avtale tidspunkt og opplegg. Vi kan ha temaundervisning og vise filmer fra ulike deler av historien. 

Ta kontakt

Ta kontakt med oss for å tilrettelegge besøk for din klasse eller avdeling. Vi kan lage ulike opplegg i Gammelgruva, Thamshavnbanen, Steinparken, Meldal bygdemuseum og Informasjonssenteret som er tilpasset aldersgruppen.