Faglig profil

Ulf Ingemar Gustafsson

 • (Foto/Photo)

Stilling: Regionhistoriker

Jeg har PhD i teknologi og industrihistorie, og Mastergrad i historie. Jeg har studert i Sverige, Norge og Nederland, og har hatt gleden av å delta i flere internasjonale prosjekter med blant andre USA, Russland, Stor-Britannia og Nederland.

I min forskning har jeg i hovedsak fokusert på fremveksten av vårt moderne teknologi og industrisamfunn, og har primært på relasjonen mellom teknologiutvikling, etableringen av industrielle prosjekt og naturresurs eksploatering, natur og klima, samt (geo)-politiske konsekvenser av denne virksomheten.

Vår fysiske kulturarv bevares fordi de vurderes å være viktige for lokal og regional identitet og identitetsbygging, eller fordi de gir oss kunnskap om arkitekturhistorie og byplanlegging, om byggeskikk og/eller mye annet. Vår materielle kulturarv og naturen/konteksten den befinner seg i, har også aktivt påvirket samfunnet. Kulturminner kan derfor være kilder som bør inkluderes i forskning for at vi skal forstå og kunne forklare historisk forandring – Historisk forskning og kulturarv arbeid er derfor tett relaterte fagområder.

Jeg har jobbet i museumssektoren siden høsten 2017. Fra 2011 – 2017 var jeg senior-rådgiver hos Riksantikvaren med nasjonalt ansvar for fagområdet teknisk-industriell kulturarv. I perioden før det arbeidet jeg med forskning.

Som regionhistoriker skal jeg aktivt bidra til å øke kulturminnefaglig kompetanse i regionen, lede arbeidet med kulturminneplaner i noen kommuner, bidra til øke kunnskap og forståelse for vår felles kulturarv og historie, samt forske på – og utvikle formidling rundt den lange og spennende industri- og teknologihistorien i regionen. Godt og tett samarbeid med historielag, private og andre organisasjoner som er opptatt av historie og kulturarv er en viktig del for at vi skal lykkes med arbeidet om å styrke kunnskapsgrunnlaget om vår kulturarv og historie.

I tillegg er jeg avdelingsleder for Kulturhistorisk Avdeling ved Orkla Industrimuseum, og skal i den rollen, tilsammen med mine kolleger, bidra til å styrke forskningsaktiviteter, god og effektiv forvaltning av samlinger og kulturarv, formidlingskonsepter og utstillinger.

Følg meg og mine eminente kolleger på sosiale medier, eller kom innom for en hyggelig prat!

Utvalgte publikasjoner:             

 • Icebound frontiers of exploitation; Networks for whaling in the Polar Regions, 1904-1931.PhD thesis. University of Groningen, Mars 2019.
 • Løkken Verk; from 333 years of mining to industrial heritage.In:Industriekultur. Germany. Spesialutgave 1:19. 2019.
 • The preservation of technical and industrial heritage in Norway – History and status.In: Technical monuments in Norway and the Czech Republic. 2016. Red: Gustafsson, U.I, Matej.M, Ryskova.M.
 • Preservation through dialogue and compromise – Hakavik hydropowerstation. In: Technical monuments in Norway and the Czech Republic. 2016. Red: Gustafsson, U.I, Matej.M, Ryskova.M.
 • Encyclopedia of the Barents Region. Volume 1 & 2. Entry «Boden». 2016.
 • A Science and Technology Studies (STS) approach on the evolution of modern whaling. In: Circumpolar Studies, Vol 8, 2012. LASHIPA – History of large scale resource exploitation of polar areas.
 • Industrialising the Arctic: Settlement design and technical adaptations of modern whaling stations in Spitsbergen and Bear Island. In: Whaling and History III, Sandefjord Whaling Museum. Pp: 45-59. 2012.
 • Between markets and geo-politics: natural resource exploitation on Spitsbergen from 1600 until to the present day. In: Polar Record. 2011. No 47, Pp: 29-39.
 • Surveys of whaling stations on South Georgia: From NARE to LASHIPA and beyond. In: Managing Industrial Heritage. South Georgia in context. 2011.
 • Modern whaling industry in Spitsbergen as a tool for territorial claiming and national sovereignty strives. In: Patrimoine de L′industriel/ Industrial Patrimony, No 19, 2008.
 • Polar industries and their consequences – the LASHIPA project and the IPY 2007-2008. In: Proceedings from the Barentsburg Scientific conference. Russian Academy of Sciences. 2006.
 • The Polarcoal company – A Swedish suggestion on what to do with the Pyramiden and Bunsow Land claims. In: Proceedings from the Barentsburg Scientific conference. Russian Academy of Sciences. 2003.
 • Konsortiet Sverige – Spetsbergen: en översikt. In: Arktisk gruvdrift II. Teknik, vetenskap och historia i norr. Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 74. 2000.