Idretten i gruvesamfunnet Løkken Verk

Idrettslivet på Løkken Verk har vært allsidig og mange utøvere har satt spor etter seg både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har satt sammen glimt fra idretten på Løkken Verk i denne utstillingen som åpner under årets Bergmannsdag.

Ett mangfoldig idrettsmiljø er vel kanskje det som beskriver dette best. Fra det første idrettslaget ble etablert i 1896 har idretten i gruvesamfunnet vært mangfoldig og bredde- og elite har gått hånd i hånd.

Det er fostret mange stjerner både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og i utstillinga har vi prøvd å vise både bredde og eliteidretten. 

Vanlig billettpris for Informasjonssenteret gjelder for utstillinga sammen med de andre utstillingene.