Orkdalens tekniske megasystem

  •  (Foto/Photo)

Et megasystem består av enn mengde ulike tekniske systemer (kraftstasjon og overføringslinjer, gruver og foredling, lagring og jernbane, boligområder og rekreasjon og videre) som til sammen utgjør en helhet. Det omfatter ikke bare teknologier og komponenter, men også mennesker og deres kunnskaper og erfaringer, boligmiljøer, naturen og landskapet, organisasjoner som fagforeninger og idrettslag, lovverk og myndigheter –som alle er nødvendige for at systemet skal fungere.

Orkdalens tekniske megasystem er oppbygget med utgangspunkt i malmforekomstene ved Løkken Verk, og er et av få store tekniske systemer som er bevart i landet. Her startet man enn storstilt industriutbygging i starten av 1900 tallet med utgangspunkt i kjente kobberkis- malmforekomster. I løpet av kort tid ble landskapet forvandlet fra et romantisk jordbrukslandskap, til et industrilandskap der man bygget noe man mente var et idealsamfunn. Her ble en jernbane anlagt med tilhørende stasjonsmiljøer og delte dalføret i to. Her ble også kraftstasjoner ble bygget og som la gamle fosser i rør for å utnytte deres inneboende kraft til elektrisk strøm, og her ble flotte boligområder oppført. Mennesker fra nær og fjern flyttet hit og brakte med seg sin kompetanse og sine erfaringer, og sammen sikret de et levedyktig samfunn og at Løkken Verk og Orkla Gruber A/S ble Norges mestproduserende kismalmgruve gjennom tidene, innen industrieventyret til slutt ble lagt ned i 1987, etter 333 år med gruvedrift. 


Gjennom denne utstillingen vil vi synliggjøre dette historiske megasystemet; hvordan det ser ut, hvordan det har vokst frem, og utformet og tilpasset seg samfunnets skiftende behov og prioriteringer. Vi ønsker samtidig å spørre oss om dette historiske megasystemet fortsatt har
enn rolle og funksjon å spille for oss og dagens samfunn, men også for fremtidige generasjoner?

Vi vil takke fotograf Stine M. Aasløkk,  Orkla Grafiske og energiselskapet Bekk & Strøm for godt samarbeid og gode innspill gjennom arbeidet med denne utstillingen.