Wallenberg sjakt 100 år

Wallenberg sjakt var gruvas hovedsjakt og var i drift fra 1916 til 1982. Sjakta ble bygd etter at det ble konstantert at malmforekomsten fortsatte mot dypet vestover, og at forekomsten var betydelig større enn det man regnet med da Orkla Grube-Aktiebolag startet driften.
Arbeidet med Wallenberg sjakt startet høsten 1914 og sjakta ble satt i drift i 1916.

  •  (Foto/Photo)

Wallenberg sjakt ble oppkalt etter styreformann Marcus Wallenberg. Sjakta fikk dagåpning mot gården Fagerlia, 1.300 meter vest for Fearnley sjakt, og ca 100 meter sør for malmen. Sjakta skulle fra starten drives ned til nivå 380, med innslag på nivå 200 og 300, for sammenbinding med Botten-nivået, og det prosjekterte nivå for Fearnley sjakt på 300 meters nivå, 5. etasje. Dessuten skulle det drives innslag for nye nivåer på 340 og 380 meters dyp, 6. og 7. etasje. Over sjakta ble det bygd et 28 meter høyt sjakttårn i betong.