Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

Berit Kvam

Stilling : Museumspedagog 

Jeg er museumspedagog for Orkla Industrimuseum og Rindal Skimuseum og har ansvar for å utvikle, tilrettelegge og gjennomføre forskjellige formidlingskonsepter på museenes mange arenaer.

Jeg er utdannet lærer med en master i Materiell Kultur Didaktikk fra Aarhus Universitet i Danmark. Min faglige bakgrunn bygger på pedagogikk, formidling og museumsdidaktikk. Jeg har tidligere jobbet mye med formidling og undervisning både i rollen som lærer og som museumspedagog i København. 

En viktig del av vårt museums virke er å formidle historie og kulturarv knyttet til Løkken Verk og Rindal til en bred målgruppe. Det gjør vi best gjennom varierte aktiviteter og i samarbeid med lokale og regionale aktører. Med utgangspunkt i dialogbasert undervisning og levende historieformidling ønsker jeg å gjøre historien relevant og nærværende for besøkende i alle aldre.

Som museumspedagog jobber jeg for å utnytte den pedagogiske verdien i museenes læringsrom, slik at opplevelse og faglighet kan gå hånd i hånd. Her på Orkla Industrimuseum og Rindal Skimuseum ønsker vi å utvikle levende undervisningsaktiviteter som peker mot forskjellige fag og alderstrinn. Vi jobber aktivt for å skape gode samarbeider med barnehager, grunnskoler og videregående skoler. 

Velkommen til et spennende og lærerikt besøk på Orkla Industrimuseum og Rindal Skimuseum.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1