Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

 • Torstein Bach

Torstein Bach

Stilling: Konservator

Torstein Bach har hovedfag i sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og cand.mag. med 2-årig studie i kulturarbeid fra Telemark distriktshøgskole. Han har vært kultur- og museumsleder i Røyrvik kommune, førstekonsulent ved NTNU Vitenskapsmuseet, og fra 2003 konservator ved Orkla Industrimuseum. Torstein har ansvar for forvaltning av foto, gjenstander, arkiv og muntlige kilder. Han har også oppgaver innen forskning og formidling, og har hatt hovedansvar for en flere utstillinger ved museet.

Faglige interesser omfatter bl.a. samtidsdokumentasjon, kulturell utvikling og menneskers forhold til det materielle, samt museers roller i identitetsbygging og som samfunnsinstitusjoner.

Publikasjoner og utstillinger (utvalg)

 • Trollheimen - og de som levde der, utstilling, Orkla Industrimuseum, 2019.
 • Idretten i gruvesamfunnet Løkken Verk, utstilling, Orkla Industrimuseum, 2018.
 • Christian Thams - Den grenseløse forretningsmannen, utstilling, Orkla Industrimuseum, 2017.
 • ​“Reasons to engage. Museums’ power and social responsibility” i Open Heritage. Changing museums, changing communities, changing traditions. 2016. Red: Mellemsether, H., Iancu, M.
 • “Verd å ta vare på - Om bevaring av store museumsgjenstander” i Kulturvern ved Bergverk 2012 : rapport fra et nasjonalt seminar i Mo i Rana, Norsk Bergverksmuseum 2013.
 • Orkla Industrimuseum og Løkken Verk, utstilling, Rennebumartnan, 2013.
 • “Politikk på museum i St. Petersburg” i FMK-nytt nr. 3, 2008.
 • Byggingen av et industrisamfunn, fotoutstilling, Orkla Industrimuseum, 2006.
 •  ”Den revolusjonære sangen”, i Korbladet nr. 4 2005.
 • "Cultural mapping versus thick description. Folkloristic practices in Estonia in the nineties as seen through the eyes of an anthropologist". I Defining Region: Baltic Area Studies from Sociocultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Klaipeda University, 19-22 mai 2005.
 • Når jeg synger kan tøyler ikke holde meg. Folkemusikk og nasjonal identitetsdannelse i Estland. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2002.

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1