Faglig profil

Torstein Bach

  • Torstein Bach (Foto/Photo)

Stilling: Konservator

Jeg er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og har jobbet i museumssektoren siden 1998. Fra 2003 har jeg arbeidet ved Orkla Industrimuseum/MiST, først som fagkonsulent, senere som konservator. Ved museet har jeg hatt ansvar for forvaltning av foto, gjenstander, arkiv og muntlige kilder. Jeg har også oppgaver innen forskning og formidling, og har hatt hovedansvar for en rekke utstillinger ved museet.

Faglige interesser omfatter bl.a. kulturell utvikling og menneskers forhold til det materielle, samt museers roller i identitetsbygging og som samfunnsinstitusjoner.

Utvalgte publikasjoner:

  • ​“Reasons to engage. Museums’ power and social responsibility” i Open Heritage. Changing museums, changing communities, changing traditions. 2016. Red: Mellemsether, H., Iancu, M.
  • “Verd å ta vare på - Om bevaring av store museumsgjenstander” i Kulturvern ved Bergverk 2012 : rapport fra et nasjonalt seminar i Mo i Rana, Norsk Bergverksmuseum 2013.
  • “Politikk på museum i St. Petersburg” i FMK-nytt nr. 3, 2008.
  •  ”Den revolusjonære sangen”, i Korbladet nr. 4 2005.
  • "Cultural mapping versus thick description. Folkloristic practices in Estonia in the nineties as seen through the eyes of an anthropologist". I Defining Region: Baltic Area Studies from Sociocultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Klaipeda University, 19-22 mai 2005.
  • ”De estiske sangfestivalene” I og II, i Estlandsnytt nr. 3-4 og 5 2003.
  • Når jeg synger kan tøyler ikke holde meg. Folkemusikk og nasjonal identitetsdannelse i Estland. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2002.