Kulturstier

Du kan oppleve mye på egenhånd rundt om i kulturminnet Løkken Verk. Vi har tilrettelagt kulturstier med forskjellige tema både i bergverkslandskapet og Thamshavnbanen ved hjelp av Kulturpunkt. Flere temaer kommer etterhvert.

Kultursti Løkken Verk

Kultursti Løkken Verk

Fra Løkkendalen til Astrup finner du mange kulturminner og bygninger etter gruvedriften. Bruk kulturstien som guide langs veien utover. 

Kulturstien følger i stor grad merkede turløyper til Løkken IF. Turkart til disse løypene finner du på turistkontoret. 

Eksterne lenker:

Se også

Sabotasjeaksjonene mot Thamshavnbanen

Under 2. verdenskrig leverte gruvene på Løkken Verk all produksjon til den tyske krigsindustrien. For å stanse eksporten sendte den Norske regjering og de allierte sabotører fra kompanie Linge.

Fra Løkken Verk til Tyskland

I årene før 2. Verdenskrig lå produksjonen ved Orkla Grube-Aktiebolag på vel 500.000 tonn malm pr. år. Dette ga 12.000 tonn kobber og ca 210.000 tonn svovel. Nesten hele produksjonen gikk til Tyskland, der malmen fra Løkken Verk dekket 25 % av behovet for kobber og svovel.

Både kobber og svovel ble benyttet til framstilling av ammunisjon. Kobberet ble blant annet brukt i legeringer for framstilling av granathylser, mens svovelet ble benyttet til sprengstoff. Med en våpenindustri som gikk for fullt, ble Tysklands egne kisgruver utsatt for rovdrift. Produksjonen ble flerdoblet ved hjelp av krigsfanger og tvangsutskrevne arbeidere, og ved å holde produksjonen i gang 24 timer i døgnet 365 dager i året.

Likevel var den tyske krigsindustrien avhengig av kobber og svovel fra andre land. Orkla Grube-Aktiebolag på Løkken Verk og kobbergruvene på Sicilia var de viktigste leverandørene.

For informasjon om de enkelte aksjonene, lenkene under.

Orkla Industrimuseum har en egen utstilling i Informasjonssenteret om sabotasjeaksjonene.

Vi minner om at det er forbudt å ferdes i sporet til Thamshavnbanen for å oppsøke plassene der de forskjellige aksjonene fant sted.

Se også

Andre kulturstier

Her er både kulturstier og samlinger av temasider for Orkla Industrimuseum