Hopp til hovedinnhold

Nytt museumsbygg

Orkla Industrimuseum bygger nytt verksted for Thamshavnbanen og administrasjonsbygg med arkiv og magasin i tilknytning til museumsanlegget på Løkken Verk.

Milepæler i prosjektet

 • 3. juli 2020 Signering av byggeavtale mellom MiST, Orkla Industrimuseum og HENT
 • 14. september 2020: Oppstart bygging Nybygg
 • 6. desember 2021: Ferdigbefaring Nybygg
 • Vinter 2022: Oppstart rehabilitering Informasjonssenteret / utstillinger
 • 25. Juni 2022: Åpning av de nye administrasjons- og verkstedlokalene
 • Juni 2023: Åpning av nye utstillinger 

I desember 2021 var nybygget klart for innflytting og arbeidet med å renovere lokalene i den gamle fraktgodsen startet. 

Bygget inneholder

 • Nytt verksted for Thamshavnbanen
 • Administrasjonskontorer
 • Arkiv og magasin
 • Utstillingsområder for jernbanemateriell under tak
 • I tillegg blir det ombygginger i dagens museumsbygg, der dagens kontorer flytter ut og omgjøres til utstillingslokaler

Hovedentreprenør for byggingen er HENT. 

Bygget blir liggende øst for dagens museumsbygg mellom Thamshavnbanens stasjonsområde og Skolegata. 


 • 1/1
 • 1/6
 • 2/6
 • 3/6
 • 4/6
 • 5/6
 • 6/6

Om prosjektet

Nybygg

Tre nye bygninger skal bygges på Løkken Verk for Orkla Industrimuseum. Det skal bygges en verkstedhall for restaureringsarbeid av togmateriellet, der skal det drives vedlikehold og drift av Thamshavnbanen med tilhørende infrastruktur og rullende materiell. Det skal også bygges en åpen vognhall for å ta vare på Thamshavnbanens vognmateriell, og det skal opparbeides sporarealer slik at togene kan flyttes inn i verkstedhallen og videre til vognhallen.

Mellom den nye vognhallen og verkstedhallen blir det etablert et administrasjonsbygg med kontorlokale for de ansatte på museet. I tillegg vil det i dette bygget være et nytt magasin og et arkiv for å ta vare på gjenstander og det store Orklaarkivet.

Rehabilitering

Fraktgodsen, som er det eksisterende besøkssenteret i dag, vil restaureres innvendig med et nytt utstillingslokale og formidlingslokale. Bygget vil få et nytt inngangsparti, nytt auditorium og nytt resepsjonsområde. Mellom Fraktgodsen og de nye byggene vil en overgang sørge for at besøkende sikkert kan krysse skinnegangen over til verkstedbygningen der de kan observere det som skjer inne i verkstedarealene.

Miljø er et fokus i prosjektet og livssykluskostnader skal minimaliseres. Det skal etterstrebes gode materialer når det kommer til vedlikehold og klimamessig gunstige løsninger. De nye bygningene vil få et arkitektonisk uttrykk som stemmer bra med tidligere bygninger på togstasjoner i tidsepoke som er relevant for Thamshavnbanen.

Utearealene rundt besøkssenteret får et løft med ny vegetasjon og beplantning, samt opparbeidelse av gangarealer for besøkende. Det vil bli nye fine lokaler og publikumsarealer der det legges til rette for at besøkende, ansatte og naboer skal trives. Prosjektet vil ha en utstrakt bruk av betong, ytterkledning av tre og det vil bli en del treoverflater innvendig.

 • 1/11
 • 2/11
 • 3/11
 • 4/11
 • 5/11
 • 6/11
 • 7/11
 • 8/11
 • 9/11
 • 10/11
 • 11/11
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1