I Løkkengrubens ganger

333 år med gruvedrift i fjellet på Løkken har satt sine spor både over og under bakken. mer enn 800 kilometer med gruveganger vitner om de rikdommer som er tatt ut av fjellet på Løkken Verk.

 • Det er store haller som er tatt ut ved hjelp av fyrsetning i Gammelgruva (Foto/Photo)
  1/1
  Orkla Industrimuseum

Starten

Gruvedriften på Løkken Verk startet så smått i 1654 etter at skredderen Lars Olufson nesten 10 år tidligere tilfeldigvis hadde kommet over kobbermalm. 

Det startet som et dagbrudd men det ble fort klart at rikdommene lå nedover i berggrunnen og for å komme til malmen måtte man inn i fjellet. Uten maskiner, men med muskelkraft fra bergmennene måtte det harde berget gi fra seg rikdommene. 


 • På bergveggen inne i Gammelgruva er det mange fine farger og formasjoner. Utfellinger av kobber får en turkis farge inne i fjellet. (Foto/Photo)
  1/1
  Stine Aasløkk / Orkla Industrimuseum

Guidene som tar deg med rundt i Gammelgruva forteller både om ulike driftsteknikker som ble brukt gjennom fire århundrer med gruvedrift og det utstyret som ble brukt. Arbeidsforhold og levekår har også utviklet seg gjennom tida. 

 • Guiden tar deg med på en spennende tur inne i Gammelgruva. (Foto/Photo)
  1/1
  Stine Aasløkk / Orkla Induistrimuseum
 • På 1900 tallet kom det luftdrevne boremaskiner som gjorde jobben til bergmannen enklere. På turen i Gammelgruva står en del av de som var i bruk i driftstiden utstilt. (Foto/Photo)
  1/1
  Stine Aasløkk / Orkla Industrimuseum