Hopp til hovedinnhold

I Løkkengrubens ganger

333 år med gruvedrift i fjellet på Løkken har satt sine spor både over og under bakken. mer enn 800 kilometer med gruveganger vitner om de rikdommer som er tatt ut av fjellet på Løkken Verk.

  • Det er store haller som er tatt ut ved hjelp av fyrsetning i Gammelgruva
    1/1
    Orkla Industrimuseum

Starten

Gruvedriften på Løkken Verk startet så smått i 1654 etter at skredderen Lars Olufson nesten 10 år tidligere tilfeldigvis hadde kommet over kobbermalm. 

Det startet som et dagbrudd men det ble fort klart at rikdommene lå nedover i berggrunnen og for å komme til malmen måtte man inn i fjellet. Uten maskiner, men med muskelkraft fra bergmennene måtte det harde berget gi fra seg rikdommene. 


  • På bergveggen inne i Gammelgruva er det mange fine farger og formasjoner. Utfellinger av kobber får en turkis farge inne i fjellet.
    1/1
    Stine Aasløkk / Orkla Industrimuseum

I de første 250 årene var kobber hovedproduktet, deretter under den moderne industrielle virksomheten utnyttet man både kobber, svovel, sink og sølv fra gruvene på Løkken Verk.

Christian Thams og Christian Salvesen etablerte Chr. Salvesen & Chr. Thams’ Comm. AS i 1898. Selskapet skulle legge til rette for gruvedrift i moderne industriell målestokk. Disse aktørene etablerte det som skulle bli en av de største industriutbyggingene i Norge. Produksjonslokaler, kraftverk, kontorer, forretninger og boliger, i tillegg til at man etablerte Norges første elektriske jernbane – alt som var nødvendig for etableringen av en storskala moderne industrisystem. Etter kort tid ga imidlertid Thams seg, og reiste til utlandet, men prosjektet han og Salvesen satte i gang vokste til å bli en av landets mest solide bedrifter, og forløperen til dagens Orkla-konsern. Gruva på Løkken Verk ble nedlagt 10. juli 1987, etter 333 år med drift.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1